mapGodziny Mszy św.:
transmisje iconpon-pt, czas zimowy: 17.00
pon-pt, czas letni (wakacje): 7.30
niedziele i święta: 8.15, 10.00, 15.30

fot. Jarosław Szejnar

Slider
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą" (Ps 34[33],2-3)
Lut 25, 2017

Niedziela VIII zwykła

1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

2. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

3. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 8.15 i 17.00 Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

4. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

6. W środę, 1 marca, przeżywać będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zapraszamy w tym dniu na Mszę św. do kościoła farnego w Rzeszowie na godz. 10.30, a po niej na uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, przy al. Cieplińskiego.

7. W piątek, 3 marca br., o godz. 18.00 odbędzie się Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Rzeszowa. Rozpoczęcie pod Krzyżem Ofiar Stalinizmu na placu Śreniawitów, obok zamku, Następnie przejdziemy ulicami: Lisa Kuli, Zamkową, Zygmuntowską, Moniuszki, Sokoła do kościoła oo. Bernardynów, gdzie na zakończenie będzie sprawowana Msza św. (kapłanów zapraszamy do koncelebry). Zapraszamy wszystkich do udziału, prosimy przynieść świece.

W tym tygodniu patronuje nam:

8. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski. Imieniny biskupa seniora Kazimierza Górnego.

Polecam najnowsze czasopisma katolickie.

VIII Niedziela zwykła

 

NIEDZIELA

26.02.2017

50. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU.

Ostatnia niedziela miesiąca, panowie z rady parafialnej przyjmują wpłaty na rozbudowę kościoła.

8.15

Za śp. Janinę i Jana

10.00

O łaskę nawrócenia dla pewnej osoby

15.30

Za śp. Józefa Książka w I r. śmierci
Sakrament chrztu

PONIEDZIAŁEK

 

27.02.2017

17.00

1./ Za śp. Marię i .Romana

2./ Za śp. ks. Jana Delektę proboszcza Katedry Rzeszowskiej

WTOREK

 

28.02.2017

17.00

1./ W IV r. urodzin Amelii o Boże błogosławieństwo zdrowie opiekę NMP nad całą rodziną.

2./ Za śp. Stanisława Kuta int. od uczestników pogrzebu.

ŚRODA  

ŚRODA POPIELCOWA

01.03.2017

Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Zapraszamy w tym dniu na Mszę św. do kościoła farnego w Rzeszowie na godz. 10.30, a po niej na uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, przy al. Cieplińskiego.

8.15

1./ Za śp. Stanisławę Koza z podziękowaniem za Jej życie.

17.00

2./ Za śp. Janinę w II r. śmierci.
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

Nie ma spotkania młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

CZWARTEK

 

02.03.2017

17.00

1./ Za śp. Stanisława Filipa od kolegów z PKS-u.

PIĄTEK

 

03.03.2017

8.00

Odwiedziny chorych

15.30

Spowiedź pierwszego piątku

17.00

1./W intencji wszystkich spotkanych ludzi o Boże błogosławieństwo a dla zmarłych o światło życia wiecznego.

2./ Za śp. Stanisławę Koza int. od Małgorzaty Poruczek z rodziną.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i do NSPJ.

SOBOTA

Święto św. Kazimierza Królewicza

04.03.2017

17.00

1. Za parafian. O Boże błogosławieństwo dla żywych i światło życia wiecznego dla zmarłych.

I Niedziela Wielkiego Postu

 

NIEDZIELA

05.03.2017

8.15

Za dusze w czyśćcu cierpiące za zmarłych kapłanów

Int. od Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.

Adoracja Zmiana Tajemnic Różańcowych.

10.00

Za śp. Weronikę Świetlik w IX r. śmierci int. od wnuka z rodziną

Adoracja

15.30

Nabożeństwo Gorzkie Żale

Za śp. Bronisława i Bronisławę Krzanowskich w r. śmierci.

Homilia Jana Pawła II

w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Matki Urszuli Ledóchowskiej.

Czytaj więcej...

Historia Parafii

Kielanówka od średniowiecza należała do parafii w Zabierzowie. Duża odległość od parafii utrudniała jej mieszkańcom udział w nabożeństwach. Mieszkańcy wsi w 1980 roku postanowili wybudować kaplicę mszalną połączoną z salą katechetyczną.

urszula ledochowska